Kosten advocaat

Uiteraard wilt u weten welke kosten u voor het inschakelen van een advocaat maakt.

Wolting en Van Faassen strafrechtadvocaten vinden het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent, ook financieel. Vóórdat er kosten bij u in rekening worden gebracht, hebt u met ons besproken wat u kunt verwachten. Tijdens het gratis kennismakingsgesprek  op ons kantoor in Zwolle maken wij direct heldere afspraken over eventuele kosten. Wolting en Van Faassen staan zowel cliënten bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand als op basis van een uurtarief.

Gefinancierde rechtsbijstand (pro deo)
Wolting en Van Faassen strafrechtadvocaten bekijken altijd of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (ook wel toevoeging of pro deo genoemd). Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Uiteraard regelen wij voor u de aanvraag indien u voor deze vorm van rechtshulp in aanmerking komt. Het is tegenwoordig niet meer nodig om zelf een verklaring van onvermogen bij de gemeente aan te vragen.

Uurtarief en vaste prijsafspraak
Mocht u niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand dan verrichten wij onze werkzaamheden tegen een vooraf met u afgesproken uurtarief. Op die manier weet u precies waar u aan toe bent. In voorkomende gevallen is het mogelijk om vooraf een vaste prijsafspraak te maken voor de behandeling van de gehele strafzaak.


Wij hebben graag tevreden cliënten. Als uw strafrechtadvocaat zullen wij er alles aan doen om in uw zaak tot het beste resultaat te komen. Mocht u om welke reden dan ook ontevreden zijn over de wijze waarop u of uw zaak werd behandeld, dan horen wij dat graag.

Mocht u het over een kwestie niet eens kunnen worden met uw eigen advocaat, dan kunt u contact opnemen met diens collega binnen het kantoor. Deze collega zal dan (meestal door middel van een gesprek) als klachtenfunctionaris proberen alsnog met u tot een oplossing te komen.

Wanneer een oplossing uit blijft, zult u door ons worden geïnformeerd welke vervolgstappen u met betrekking tot uw klacht kunt nemen. Wij verwijzen verder naar de kantoorklachtenregeling op deze website.